aktuality kontakt

Cena od Anny Daučíkové (2017)

LAUREÁTEM PRO ROK 2018 SE STAL ZBYNĚK BALADRÁN

Vyhlášení Ceny od Anny Daučíkové proběhlo v úterý 5. prosince od 19:30 v Galerii Futura v rámci vernisáže.

“Při výběru letošního laureáta jsme kladli důraz nejen na samotnou tvůrčí práci jednotlivých finalistů, ale právě na jejich schopnost sdílet své zkušenosti a vést dialog také jinými prostředky, ať jde o přípravu výstav, vzdělávání anebo v neposlední řadě lidské a nezištné působení ve prospěch umění."


Finalisté:

Zbyněk Baladrán

Marek Meduna

Markéta Othová

František Skála

Lenka Vítková


Porota:

Václav Janoščík

Richard Loskot

Marie Lukáčová

Nina Michlovská

Tina Poliačková
Aktivita Umělec má cenu vznikla v roce 2007 z potřeby upozornit, kdo je pro mladší generaci autoritou a kdo má její respekt.

Po Jiřím Kovandovi, Vladimíru Skreplovi, Adrieně Šimotové, umělecké dvojici Lukáš Jasanský a Martin Polák, Václavu Stratilovi, Daliboru Chatrném, Vladimíru Kokoliovi, Martinovi Zet, Karlu Malichovi, Vladimíru Havlíkovi a Jiřím Surůvkovi je garantkou ceny Anna Daučíková.


Cena je předávána jako gesto mladší generace tvůrců a teoretiků vůči generaci starších umělců. Jedná se zejména o uznání, které je zprostředkováno vybranému umělci, na jehož volbě se podílí více než 500 osob z celé České republiky, kterým v době hlasování není 35 let a nominují dva umělce nad 35 let. Ze součtu došlých hlasů vzniká skupina pěti až sedmi finalistů. V druhé fázi laureáta vybírá každý rok odlišná porota. Věková hranice "nominátorů" je zvolena intuitivně; charakter ceny se odvíjí od setkání každoročně obměňované poroty s finalisty v jejich ateliérech.


Součástí ankety je i volba díla roku a nejhodnotnější skupinové a individuální výstavy, které proběhly za uplynulý rok v České republice.


Cena je podporována Centrem pro současné umení, Praha.


Více o Anně Daučíkové

Tisková zpráva