aktuality kontakt

Nejlepší samostatná výstava roku 2008/2009:

Kryptonormal - Filip Turek

28. 9. - 23. 11. 2008

Tranzitdisplay


Nejlepší skupinová výstava roku 2008/2009:

Monument transformace - kurátor Vít Havránek

28. 5. - 30. 8. 2009

Tranzitdisplay a Galerie hl. m. Prahy